Две предписания за язовир Шумен

Две предписания за язовир Шумен


И така ИАРА да проверяват по-често този язовир дали не се пускат мрежи както и на язовир Тича във вододайната зона там където служителите на ЦРОО нямат достъп.

Експерти от РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда провериха състоянието на водите на язовир Шумен след подаден сигнал за замърсяване с мътнобяла вода от дъждовната канализация на ВиК-Шумен ООД. При съвместната проверка в петък /1.05.2020 г./ присъстваха и представители на водното дружество, който е стопанин на дъждовен колектор, вливащ се в язовира.

Бяха взети две водни проби от повърхностните води на водния обект по заявка на БДЧР. Едната е от дерето преди вливане в язовира, а другата е от водния обект. По заявка на регионалната екоинспекция е взета трета водна проба от отпадъчни води от изхода на дъждовния колектор на бул. „Ришки проход“, заустван към язовир Шумен.

Експертите провериха всички ревизионни шахти на дъждовната и на битовата канализация по булеварда, като при обследването не беше установен източникът на отпадъчните води.

Бяха дадени две предписания на ВиК за установяване и предприемане на мерки за предотвратяване на замърсяването на язовир Шумен посредством дъждовната канализация по бул. „Ришки проход“.

efekt-2.com

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Виж повече на : ribari.net

Ако статията Ви е харесала може да я споделите:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук