Покорете щуката със спинингов риболов

Щуката е непокорна, непредвидима и съпротивляваща се риба. Ловът и е трудно приключение и удоволствие едновременно.

Спининговия риболов на щука може да се окаже истинско предизвикателство дори и за опитните риболовци. Тактиките, които може да приложите с изкуствена примамка са много, естествено най-добре приложими с повече практика, отколкото теория.

Особеностите на тези тактики и различни подходи имат своите различия, в зависимост от големината на водоема. Поведението на щуката е различно и затова трябва да се запознаете с особеностите на водоема преди да се впуснете в риболова с главата напред.

В големите водоеми щуката има едно поведение-по отношение на храненето, а и местата за укритие. Ето защо е толкова важно да се запознаете предварително с характера на водоема. Обикновено, щуката предпочита да ловува в определени участъци, където да разчита на бързината си и на изненадата на плячката. Ако откриете тези места и приложите правилната стръв, вероятността да останете доволни от усилията си е голяма. Крайбрежната растителност, дървета , устия или ями на дъното-това са местата, на които може да се подвизава щуката. По крайбрежието и около растителността може да намерите средни щука, докато едрите и много по-предпазливи хищници предпочитат по-дълбоките места с разчупен релеф на дъното. За по-едрите щуки заложете на потъващите воблери, които да потъват поне на 5 метра. За тази цел изберете воблер с по-голяма пластмасова лопатка, която ще осигури по-голямо нагазване на примамката. Разбира се, воблера не е единствения начин-може да се използват и играещите блесни, но тези с по-големия размер. Отвесните блесни също са добре приложими, стига да се водят стъпаловидно с добре преценени паузи.

efekt-2.com

В малките водоеми ще е нужно да приложите съвсем различни тактики за да излъжете щуката. Първото и основно нещо, които трябва да се вземе в предвид е, че спининговия риболов е почти невъзможен през летните месеци. Тогава растителността е прекалено гъста, за това в малките водоеми със сининг може да се лови едва след като водата започне да изстива. Тогава малките рибки отстъпват, а и растителността започва значително да намалява. Примамката тук е въртящата се блесна и плаващия воблер със среден размер. Тези примамки се водят в повърхностните и средни води и е много важно цветовете им да се сливат с естествената среда. Известно е, че червеният цвят е особено предпочитан за примамката, тъй като лесно се забелязва и дразни рибата.

Добър избор са воблерите, съставени от две части(чупещи воблери). Воблерите, които имат вградени сачми в телата си също са добре приложими, тъй като създават акустични сигнали, чрез тракането на сачмите. Улавянето на хищник в по-ограничен периметър е сравнително трудно. Там той е изключително предпазлив и не рискува с нападането на неизвестни и случайно попаднали пред погледа му дразнители.
Ако искате повече динамика ориентирайте се към спининговия риболов на щука в реката. Ще ви се наложи да обхождате голяма част от речния бряг за да облавяте по-обширни участъци. Набележете местата с нападали дървета и обрасли с растителност участъци, а също и участъците с умерено течение. Тези места са обитавани от плячката на щуката и тя не хаби сили за да я набавя.

Предпочитана примамка в реката са въртящата се блесна, воблера и силиконовите рибки. Скоростта на водата в реките е по-голяма и пречупването на светлината размива цветовете. Затова не е нужно да използвате определени цветове и багри за примамката, което ви позволява да избирате свободно измежду голямото разнообразие на изкуствени примамки.

Спининговия риболов на щука не е лесно начинание. Увенчаването с успех е свързано с много практика и опит, както и експериментирането на различни тактики и подходи.

Източник: carp.sukicarp.com

Виж повече на : ribari.net

Ако статията Ви е харесала може да я споделите:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук