Излезе в държавен вестник от кога до кога може да се лови риба нощем

Стефан Пройнов,Излезе в държавен вестник от кога до кога може да се лови риба нощем


Вижте от кога до кога е разрешен нощният риболов

Любителският риболов през тъмната част на денонощието се разрешава само от брега през всички дни на седмицата от 1 април до 1 ноември, извън периодите на забрана и само в определените рибностопански обекти, реши парламентът.
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за рибарството и аквакултурите.
Редът, условията и обектите, в които се разрешава любителският риболов през тъмната част на денонощието, ще се определят ежегодно със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.

С изменения се определя и часовият интервал на тъмната част от денонощието за различните месеци. Например през май, юни и юли той е от 22.00 часа до 05.00 часа, а за ноември, декември и януари – от 18.30 часа до 06.30 часа.
Служителите на ИАРА могат да употребяват белезници и палки при задържане на нарушителите, реши още парламентът. Депутатите уточниха какво се има предвид под „помощни средства“, които служителите на агенцията могат да използват след предупреждение, при упражняването на контрол върху ползването на рибните ресурси.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще предприема действия за събиране на недължимо платените и надплатените суми по проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., финансирани от Европейския фонд за рибарство, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз, записаха още депутатите.

Потвърждава се правомощието на изпълнителния директор на ИАРА да издава решения за налагане на финансова корекция, с които ще се установява дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ, поради нарушение от страна на ползвателите й. Тази разпоредба ще се прилага и по отношение на решения за налагане на финансови корекции, издадени до влизането на измененията в сила.

efekt-2.com

Създава се правно основание изпълнителният директор на агенцията да одобри със заповед правила за определяне размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна сума по оперативната програма като се отчитат естеството и сериозността на допуснатото нарушение. Заповедта и правилата следва да бъдат обнародвани в Държавен вестник.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Виж повече на : ribari.net

 

Ако статията Ви е харесала може да я споделите:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук