Как се лови черна мряна

За риболова на черна мряна се използва среден телескоп с дължина 3-4,5 м, като може да бъде и без водачи.

При ловене с телескоп с водачи и макари може да замятаме на по-големи дистанции. Основното влакно трябва да бъде около 0,14 мм. Използват се куки от № 14 до № 9. Плувката при риболов на леко трябва да е средна или по-малка. Утежняването със сачми се прави на 25-30 см от куката.

Черната мряна се лови на леко (плувка), на дъно и на полутежко. Най-често се прилага риболовът на плувка. Той обаче е подходящ само за по-големи вирове и бързеи със слабо течение. Стръвта винаги трябва да се намира близо до дъното, тъй като мряната винаги се държи на дъното и не се качва високо. Много е важно мястото да е добре захранено. Подходящата стръв са варено жито, тесто, кус-кус, бели и торни червеи, сирене. При ловене в бързей плувката трябва да се задържа, за да успее мряната да налапа стръвта, преди да я отнесе течението.

При риболов на дъно се използва подходяща спирала за захранката. Куките се закачват над нея на странични поводи. Хранилката се напълва с хляб или кус-кус, а за стръв се използват червеи или варено жито.

Един от най-успешните монтажи е на полутежко. За утежняване се поставят няколко малки сачми. За индикация на кълването се използва така наречената влашка плувка. На около метър под върха на телескопа се поставя малка плувка, която не се потапя под водата. Когато рибата започне да кълве, плувката започва да трепти във въздуха.
Миризмата на сиренето е много примамлива за черните мрени, и то е много ефикасно както за стръв, така и за захранка.

Много добра стръв са белите и торните червеи. Белите червеи се използват предимно през лятото при по-бистра вода. Торните червеи са подходяща стръв за пролетта и есента при мътна вода. При захранване белите червеи се поставят в добре замесена глина. Във Франция обикновено замесват глината с конска тор, чийто мирис също привлича мрените.
Отлична пролетно-лятна стръв са личинките на ручейника, които живеят в тръбички от различни материали под камъните.

efekt-2.com

Различаваме два подхода при риболова на черна мряна: стационарен и подвижен. Стационарно се лови в по-големи вирове с добро предварително захранване на определено място. В самите вирове рибата е много разпръсната и целта на захранката е да я събере в дадена точка. Този метод е много ефикасен и е подходящ за рибари, които обичат уседналия начин на ловене, без много движения. Може да се лови по личен избор на плувка или на дъно.

Подвижният риболов на черна мряна е по-интересен и разнообразен. Лови се обикновено на дъно в бързеите над и под вировете. Знаем, че мряната е стадна риба. Когато тя удари на определено място, трябва да се замята многократно пак там и скоро ще последва ново кълване. Ако до 5-10 минути няма кълване, мястото трябва да се смени, тъй като явно няма наличие на риба. При този начин на риболов е много важна формата на употребяваните тежести, тъй като по бързеите дъното е осеяно с камъни и има опасност от закачки. Закачките намаляват при използване на удължена цилиндрична „тиролска“ тежест или плоски тежести с кръгла форма.

Автор: Милчо Андреев

Източник: duma.bg

Виж повече на : ribari.net

Ако статията Ви е харесала може да я споделите:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук