ПО СЛЕДИТЕ НА ШАРАНА

ПО СЛЕДИТЕ НА ШАРАНА

Знаете ли, че съвременният риболов на шаран се е зародил в Англия през втората половина на 20 век.

С всяка година той приема в редовете си нови и нови фенове от цял свят. На международни състезания участват освен европейци и отбори от Япония, Китай, Южна Африка, Австралия. През 2005 г.в Щатите се провежда международно състезание за световната купа по риболов на шаран. В много страни има специални водоеми, в които шараните израстват до огромни размери. Днешният рекорд за уловен шаран надхвърля 30 кг. Официално регистрираният световен рекорд е 38-килограмов шаран, уловен във Франция.

Защо е увлекателен този вид риболов
Освен борбата с много силната риба, самият процес е интересен – той включва избор на място, търсене на шарана, изследване дъното на водоема, избора на стръв и начина на поднасянето й. Тук винаги има възможност за експерименти.
Ловът на шаран на пръв поглед изглежда лек, но изисква много енергия, което включво пренасяне на такъмите на водоема, монтиране на брега, което продължава повече от час, захранването и самият процес на риболов. Всеки риболовец си има свой подход към риболова на шаран. Ако не сме успели дълго време да хванем риба, това означава, че нещо не сме направили както трябва. Трябва да имаме предвид, че дори през зимата шаранът се хрни всеки ден, но времето на храненето може да бъде само няколко минути в денонощието.
Има риболовци, които много внимателно се подготвят за риболова на шаран – изучават водоема, разработват специална тактика, подбират захранката и стръвта, стараят се да хвърлят точно на мястото, където шаранът се храни. Такъв подход почти винаги дава добър резултат.

Етапи на съвременния риболов на шаран
1. Избор на водоем и място на лова
2. Подготовка за риболова
3. Самият процес на риболов
4. Равносметката

Избор на водоема и мястото на лова
Преди да тръгнем за лов на шаран, трябва да съберем максимална информация за водоема: за рибите там, размерите им, дълбочината и релефа на дъното, коя стръв предпочита шаранът, какви други видове риба има.
През пролетта за предпочитане са плитките водоеми. През лятото в по-дълбоките водоеми обикновено има повече кислород. През зимата шаранът често се храни на плитки места, ако има дълбоки ями той е по-малко активен.
Добре е да посетим водоема преди риболова, да го изследваме с ехолот, да наблюдаваме рибата с бинокъл, да измерим температурата на водата (шаранът започва да се храни интензивно, когато водата се загрее до 14-16 градуса. Ако е възможно, нарисувайте карта и отбележете на нея перспективните места. Това може да ни донесе голям успех. Самото място на предполагаемия лов е необходимо да се избере не само в зависимост отсезона. Тук трябва да се отчита времето в дадения период от време.
В топло време е добре да се изберат плитки участъци с дълбочина до метър иполовина. Тук водата бързо се загрява и шаранът излиза да се стопли. Това става най-често следобед. Особено са привлекателни местата, където шаранът мръсти. Тези места шаранът посещава както преди нереста, така и след него. През лятото плитките участъци могат да бъдат интересни само рано сутрин. През деня водата силно се нагрява, в нея кислородът е малко и е по-добре да се лови на дълбоките участъци. Топлият вятър, който духа към вашата страна, носи не само топла вода, като я насища с кислород, но и различна храна, след която следва и рибата. Дори слабият вятър може рязко да активизира кълването. Ако искате да хванете, застанете с лице към вятъра. Не бива да се избягва риболовът в топло дъждовно време. Силният дъжд е предвестник на добро кълване. Той бързо насища водата с кислород, отнася всичко живо във водоем, поради което рибата се активизира. Изключение са само дъждовете със силно захлаждане.
През есента шаранът предпочита дълбоките ями, руслата на все още топли реки и само през топлите слънчеви дни може да излезе на плитки участъци, ако там водата се сгрее. През есента риболовецът трябва да бъде много внимателен. Периодът на хранене е много кратък. И ако шаранът е клъвнал, трябва максимално бързо да му предложим стръв отново. За целта не е задължително да се замятат всички въдици наведнъж, а да оставим една, снаряжена със стръв предварително. Тогава можем бързо да я заметнем в мястото, където е имало кълване.

efekt-2.com

Подготовка за риболова
Преди да тръгнете за риболов, решете за себе си.
1. На каква дистанция ще ловите. От това зависи изборът на пръта. С лек прът с тест 2,5-2,7 lb няма да хвърлите стръвта на повече от 100 метра. С мощен прът за залечно замятане с тест 3,25-3,5 lb трудно ще хвърлите леката тежест за тинесто дъно на разстояние 30-70 метра.
2. Какви са особеностите на дъното на мястото на предполагаемия риболов. Ако дъното е тинесто и не ви трябва далечно замятане, вземете леки странични тежести. При твърдо дъно може да се използва тежест in-line. Ако на дъното има коренища, вземете макара с дебело влакно и достатъчен запас от тежести.
3. Характеристика на брега. Ако брегът е твърд (асфалт, камъни, бетонни плочи и др.) се налага да вземете Rod-Rod. Във всички други ситуации са за предпочитане двойните стойки под пръта, които могат да се движат в различни страни по посока на замятането.
4. В зависимост от предполагаемото време изберете между укрите за дъжд и вятър и чадър за слънце. Това е много важно, колкото и незначително да изглежда на пръв поглед. Ако изгориш на слънцето или прогизнеш още през първия ден, едва ли риболовът ще ви достави удоволствие.
5. С какъв такъм ще започнете ва ловите. Изберете проверени такъми, които са се проявили ефективно в аналогични условия. Корекциите можете да внесете на самия водоем.
6. С какво да захранвате и с каква стръв да ловите. Тук изборът е сложен. Със захранката е относително просто. През лятото трябва да храните много, с изключение на периодите със силно захлаждане. Основа на захранката са: варен коноп, пелети (гранулирана захранка), бойли. Не е препоръчително използването на повече царевица, тай като тя бързо насища шарана и дълго се преработва за разлика от конопа. През пролетта и есента, когато температурата на водата е по-ниска от 12 градуса не бива да се захранва много.
Със стръвта е сравнително по-сложно, защото предпочитанията на шарана могат бързо да се сменят, не само по отношение на миналата година, но и по отношение към вчерашния ден. Често се случва сутрин да предпочита една стръв, а вечер друга. Върху предпочитанията на шарана влияят и промяната в температурата на водата, на химическия й състав и от други фактори. В Англия са отбелязани случаи, когато шарани кълвали на един вид бойл, започват да избягват тази стръв, като я свързват с опасност. Ако дъното на мястото на лова е тинесто е добре да се лови със стръв, която има неутрални плавателни свойства, като към потъващия бойл се добави плуващ. Тази стръв по-трудно потъва в тинята и шаранът бързо я намира. Ако на дъното има трева, използвайте плуващи бойли.
Ако във водоема има много платика, каракуда и друга риба използването на царевица, тесто, червей на косъм стават проблематични, те просто могат да не се запазят до идването на шарана. Но такава стръв често дава добър резултат, особено ако във водоема няма друга риба освен шаран.
Важен момент е и размерът на стръвта. В по-диви водоеми е добре да се използва дребна стръв, например бойли с диаметър 10-14 мм, а по-едрите да се захранват. Внимателната риба, която познава мрежите и другите опасности по-скоро пробва малко парче от стръвта. Друг е подходът при риболов на реките. Тук е нужна едра и твърд стръв, например бойли с диаметър 20-24 мм. Захранването да става със същите бойли, като предварително са обвити в глинен пласт. Малката захранка бързо ще бъде изядена от платика или друга риба. Като се имат предвид тези съображения, риболовецът трябва от рано да подбере необходимия асортимент от стръв и захранка.

Тактика на лова
С какво да започнем, ако сме пристигнали на водоема? Сглобяване на въдицата, монтиране на палатката, измерване на дълбочината? Най-добре е първо да огледаме повърхността на водата, като се възползваме от специални очила и бинокъл. Възможно е шаранът да се храни на достъпно място. Това място може да си проличи по характерните едри мехури на повърхността. Тези мехури няма да сбъркате с дребните мехурчета на каракудата или верижните на платиката. Ако има мехури, това е точен признак. Той означава, че шаранът се храни, като ви показва мястото, където можете да го намерите. Неслучайно девизът на английската фирма МСF, която произвежда снаряжение за лов на шаран, са думите Look for the bables – следи мехурите. Ако откриете хранещата се риба, се постарайте да спазвате тишина, сглобете въдицата и заметнете стръвта по-близо до мехурите. Възможно е след няколко минути да хванете първия трофей.
Ако не сте открили шаран, започнете да търсите място, в което можете да му предложите стръвта. На кълване можете да разчитате в локалните точки, където шаранът се храни, или в укритията му – коренища, различни неравности на дъното, водни растения, особено лилии. През деня растенията отделят кислород. Тук рибата се чувства комфортно, особено в горещ летен ден. През нощта шаранът се старае да се държи по-далеч от растенията, защото в тъмното те само употребяват кислород. В коренищата шаранът често намира не само укритие, но и храна. Укритията могат да се открият с помощта на маркерен прът. Ето с това трябва да започнете процеса на лова на шаран, ако още не сте го открили. Времето, което сте загубили за изследване на дъното, с лихвата ще ви се върне.
Къде се храни шаранът? В реките това са крайбрежните насипи, заливите без течение, които шаранът посещава няколко пъти на ден. В езерото се постарайте да откриете възвишение сред равно дъно или твърди участъци сред мека тиня. На такива места шаранът обича да търси храна. Едва ли ще се рие в тинята, която мирише на гнили растения.
Ето вече е намерено перспективното място, захранено е, прътът е монтиран. Сега е време да се устроите. Колкото и просто да е това, то е много отговорно занимание. Направете мястото си комфортно и удобно за риболов, става дума за храненето и спането. Предстои ви дълъг риболов, възможно с безсънни нощи. Правилното организиране на мястото ще ви позволи да запазите силите си и да получите удоволствие от риболова на втория, третия и пр. ден.
Когато монтирате палатката, не забравяйте да поглеждате към водоема. Изведнъж могат да се появат мехури или да се покаже гръб. Водоемът трябва да се следи постоянно – да се наблюдава, анализира и да се правят изводи. Например вие виждате характерните мехури около маркера, именно там се намира вашият такъм, но дълго време няма кълване. Това може да означва, че хранещата се риба игнорира вашата стръв. Може би има смисъл тихо да прехвърлите друг прът, като предложите на шарана друга стръв.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Виж повече на : ribari.net

Източник: riboco.com

Ако статията Ви е харесала може да я споделите:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук