Риболов с лък, законно ли е това?

Риболов с лък

Риболов с лък, законно ли е това + ВИДЕО …
Риболов с лък ..Забранено ли е да се лови риба с лък? Забранен ли е риболовът и ловът изцяло с лък? В много държави това е уредено със закон, но в България обаче е много спорен въпросът. В закона ясно е упоменато с какво може да се лови.
Чл. 56. (1) Ловуването се извършва с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие.

(2) Ловно огнестрелно оръжие е това оръжие, което конструктивно е пригодено за тази цел и отговаря на техническите изисквания за безопасност.

(3) Разрешение за закупуване, носене и съхраняване на ловно оръжие и боеприпаси се издава от органите на Министерството на вътрешните работи по реда на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Подборното ловуване се извършва с нарезно ловно оръжие или с гладкоцевно ловно оръжие с куршум. Право на придобиване, носене и употреба на ловно нарезно оръжие имат само лицата, придобили квалификация по реда на чл. 26.

Чл. 65. При ловуване се забранява използването на следните средства и методи:
1. огнестрелни оръжия, неотговарящи на изискванията на чл. 56, ал. 1 и 2, лъкове и арбалети;

efekt-2.com

2. капани, примки и мрежи, лепила и ями (трапове), ако се прилагат за неизбирателен лов или за убиване;

3. отровни или упойващи вещества, както и стръв с такива вещества;

4. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2002 г.) електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспособления за осветяване на целта;

5. огледала и други заслепяващи предмети;

6. електрически уреди, способни да убиват или да зашеметяват;

7. живи животни, използвани като примамка;

8. експлозиви, обгазяване или опушване;

9. приспособления за нощна стрелба, съдържащи електронен преобразувател или увеличител на образа;

10. моторни превозни средства;

11. летателни средства;

12. ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки;

13. (нова – ДВ, бр. 79 от 2002 г.) моторни плавателни съдове, които се движат със скорост над 5 км/час, а в Черно море – над 18 км/час.

Някой казват, че това, което не е забранено е разрешено, а други казват, че ясно е упоменато в закона с какво може да се лови дивеч и риба значи другото е забранено.

Като добавим и етичните закони риболовът с лък си е чиста екзекуция. Какво е вашето мнение – разрешено ли е или забранено да се лови риба с Лъкове и Арбалети и ако е да при какви условия? Ако не, тогава какви санкции произтичат от това. Вашето мнение е важно за нас!

Ние от ribari .net казваме, че да убиваш за да оцелееш е едно . Да убиваш за удоволствие е друго.

Къде да сложим  границата определяме ние .

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Виж повече на : ribari.net

 

Ако статията Ви е харесала може да я споделите:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук