Схеми за лов на бяла риба

Схеми за лов на бяла риба

Ноември е месецът за лов на бяла риба от лодка.

Зъбатиките вече върлуват в дълбокото и се хранят активно. Това е един от най-атрактивните видове риболов на хищници. Как да подходим и с какви техники да ловим бялата? Достатъчно вече се изписа за техниките с джиг и силиконови примамки. Някои други схеми обаче все още са недостатъчно добре застъпени, а в същото време много резултатни.

Става въпрос за различните видове риболов с мъртва рибка и земен червей. Какви са тайните на този широко застъпен в Западна Европа метод за лов на бели риби? По-долу ще стане въпрос именно за това.

Уклей или червей за стръв

При избора на рибка за стръв не бива да имаме колебания. Най-добрата и устойчива стръв за бялата риба си остава уклеят. Налавяме си рибки с дължина от 6 до 10 см, те са най-подходящи за нашите цели. Въпрос на личен избор е дали ще си наловим дребен уклей с въдица, или ще ползваме формално забранените за риболов цапала. Така или иначе не се нуждаем от повече от около 20 уклея. Добре е да ги държим в голям съд, за да се запазят живи в хода на риболовния излет. Ако решим да ползваме големите земни или дъждовни червеи, трябва да ги съхраняваме живи.

efekt-2.com

Техника „на придърпване”

Методът се състои в това да влачим с придърпване рибето по дъното с неравномерни движения и паузи. Уклеят се закача през главата. По този начин можем да облавяме и най-дълбоките места, където дъното е на около 30-40 метра под повърхността, както и да покриваме дистанции от порядъка на 60-70 метра. Използват се по-дребните уклеи с дължина около 6-7 см.

Такъмите: Добре е въдицата да бъде с дължина поне 2.70 – 3.00 метра. Куката се подбира от номерата 3-5 съобразно големината на рибето, с недълго стебло, за да бъде по-дискретно закачена стръвта. Макарата трябва да бъде с добра вместимост и да може да побере поне 150 метра монофилно влакно със сечение около 0.24 или същото количество брейд 0.10-0.12. Използваме поне 40-50 см повод с диаметър 0.18, който трябва да бъде от много здраво влакно. Поводът се монтира на вирбел. Утежнението, което е от куршум от 8 до 15 грама в зависимост от това на каква дълбочина ловим, се нанизва подвижно направо на основното влакно. Между него и вирбела поставяме пластмасово топче за амортисьор.

Начин на ловене: Замятаме от лодката в избраната посока и оставяме стръвта и тежестта да потънат до дъното. След това започваме да придърпваме рибката и да я тътрим долу. Правим паузи между всяко придърпване от поне 4-5 секунди. Въпросът е уклеят да върви по дъното като умираща и лесна за улавяне плячка. Държим линията опъната, за да усетим кълването. След като почувстваме, че отсреща нещо ни дърпа линията, отпускаме и изчакваме няколко секунди. Въпросът е бялата риба да налапа добре примамката и да размотае малко от линията. Засичаме с мощно движение, за да забием добре куката в челюстите на хищника.

„Джиг” с мъртва рибка

За по-прецизен риболов на бяла в дълбочини от порядъка на 10-15 метра може да използваме подобрен вариант на горната схема. Номерът се състои в това да си направим нещо като джигова примамка, само че с кука с късо стебло. В този случай утежнението се пада точно до главата на рибето.

Такъмите: Използваме въдица с дължина поне 2.70 метра и монофилно влакно 0.20 – 0.22 с възможно най-ниска разтегливост. Това е много важно, тъй като при засичането куката трябва да се забие добре. Ефектът се получава само с влакна, които не се разтягат, в противен случай ще имаме откачания. Повод не се използва. Първо нанизваме на основното влакно оловно топче с тегло около 5-7 грама. След това поставяме силиконов стопер, а накрая завързваме куката. Сваляме стопера най-долу. По този начин утежнението отива точно до куката. Закачаме уклея през главата и сме готови да ловим.

Начин на ловене: Замятаме на възможно най-голяма дистанция, ако искаме да обловим по-голям периметър. Ако рибите са под лодката, просто ще се наложи да помпим. Ловенето в по-широк участък обаче е за предпочитане, тъй като има по-голям шанс да прокараме стръвта под носа на хищника. Воденето на примамката се извършва по следния начин – правим две-три къси и отривисти движения с върха на пръчката, след което оставяме стръвта неподвижна на дъното в продължение на няколко секунди. Внимание! Не се ограничавайте само с едно късо придърпване от 20-30 см, тъй като в дълбокото рибето играе по съвсем друг начин. Няколко поредни придърпвания вече правят анимацията съвсем друга. След паузата повтаряме движенията. Когато усетим удар, изчакваме няколко секунди и засичаме широко назад.

Неподвижна рибка

Това е метод за риболов на трофейни бели риби. Знае се, че големите хищници се хранят с мъртви рибки по дъното. Тази техника може да се използва и за риболов от брега.

Такъмите: За лов от лодка ни трябва въдица с дължина поне 2.70 м. Използваме същия такъм, както от метода за риболов с придърпване. За по-голяма сигурност може да заменим единичната кука с тройна.

Начин на риболов: Оставяме всичко да седи неподвижно на дъното, държим шпулата на макарата отворена. Когато усетим кълване, отпускаме влакното, за да може хищникът да наеме примамката. Най-често бялата риба размотава около един метър влакно, прави пауза и след това продължава. Това е моментът за мощната засечка.

Със земен червей

Този начин на риболов на бяла е най-слабо разпространен, а в същото време дава отлични резултати. Предубеждението, че бялата кълве само на рибе, е изключително грешно. Всъщност големите земни и дъждовни червеи са отлична примамка за този хищник.

Такъмите: В общи линии схемата е като тази при риболова с придърпване, описана по-горе. Червеят се подбира да бъде с дължина поне 12-15 см. За предпочитане е да се използва единична кука. Стръвта се нанизва откъм главата, два пъти, за да бъде устойчиво закрепена.

Начин на ловене: Замятаме внимателно и спускаме стръвта до дъното. След това правим рязко движение с върха на пръчката нагоре, като примамката трябва да отскочи поне на 20-30 см от дъното. В никакъв случай обаче не бива да правим брутални движения, тъй като ще нараним червея. Във всички случаи трябва да редуваме разнообразни, а не мноотонни и еднакви движения, да правим различни по продължителност паузи. Атаката най-често е именно по време на паузата. Когато усетим, че отсреща имаме кълване, засичаме веднага.
Това, в общи линии, са някои схеми, които можем да приложим за разнообразие при риболова на бяла риба през есента. Често пъти мъртвото рибе и земният червей се оказват доста по ефективни примамки, отколкото силиконът. Все пак подаваме на бялата риба нещо естествено, с което тя е свикнала да се храни. Опитайте, ще имате добри резултати.

Автор: Станил Йотов

Източник: ribibg.com

Виж повече на : ribari.net

Ако статията Ви е харесала може да я споделите:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук