С какво се хранят рибите през зимата?

Във водоемите под слоя лед рибите не са сами. Огромно количество различни по вид водни безгръбначни също зимуват под снежната шуба, която прекрасно ги “сгрява” в студа – дори температурата на въздуха да достигне –30 градуса, водата под кората лед винаги остава с градус над нулта. Тези условия са напълно достатъчни за организмите, които служат за храна на рибите.

Много водни безгръбначни остават жизнени през целия зимен период, като активността им спада само с 20-25 % в сравнение с лятото. Безгръбначните животни могат да водят активен живот под леда само на местата, които не замръзват до дъното и където има достатъчно дълбочина. Там, където остава малък слой подледна вода, температурата й е по-ниска, отколкото в придънните слоеве на по-дълбоките места. С настъпването на студовете водните безгръбначни напускат крайбрежните плитчини и се настаняват в по-дълбоките места. През зимата под слоя лед, макар и по-бавно, отколкото през лятото, личинките на много насекоми продължават да се развиват. И разбира се тези активни през зимата водни безгръбначни стават източник на храна за рибите, които не спират да се хранят с настъпването на студовете. Ето някои от най-разпространните водни безгръбначни.

Гамарус (мормиш)

Това широко разпространен и многочислен вид. Ако тялото на гамаруса е в зелени оттенъци, животното е здраво и живее в добри условия, ако е оранжево или червеникаво, значи е болно и скоро цялата му популация във водоема ще загине. Характерна особеност на гамаруса е способността му да се движи полегнал настрани, като странично сплеснатото му тяло непрекъснато се свива и разгъва. Предпочита чиста проточна вода. Крие се под камъни, парчета кора, в струпвания на разлагащи се растения. През измата се завира в дънния грунт, където изкарва зимата. В студените дни на годината служи за храна на почти всички видове риби. Сред риболовците това безгръбначно е известно още и като мормиш, откъдето е дошло и наименованието на известните на всички изкуствени примамки – мормишките. Ако не намерите истински гамарус, може да използвате Добавка Traper EXPERT – 100 г, която ще направи вашата захранка неустоима в студа!

efekt-2.com

Ручейник

Още един много разпространен вид. Личинката на ручейника прилича на гъсеница, на края на тялото си има две кукички на лъжливи крачета. Повечето личинки строят къщички от песъчинки, камъчета и растителни остатъци. Те се придвижват бавно и непохватно, дължината на къщичките им достига 3 см. Ручейниците се срещат в най-различни цветове – от светло сиво до черно, понякога се срещат зеленикаво-кафяви. Обитават крайбрежната зона на водоемите. През зимата личинките без проблем преживяват недостига на топлина и кислород в своите уютни къщички на дъното или сред растенията, откъдето безжалостно ги извличат гладните зимуващи дънни риби (шаран, мъздруга, платика, лин, костур, каракуда и др.).

Вердевас и хирономус

Червените личинки на комара са още едно желано от рибите лакомство. Тялото им е членестообразно в различни оттенъци на червеното. Колкото по-интензивен е цвета, толкова по-възрастни са личинките. Те рядко достигат над 2 см на дължина. Плуват с характерни движения – тялото им се извива на различни страни и така на тласъци се движат напред. Често образуват големи струпвания в тинята на водоеми с гниеща по дъното растителност. Едрите личинки, които у нас риболовците наричат вердевас, се използват в риболова като стръв, закачана на куката. Дребните личинки, наричани хирономуси, се използват в качеството на захранка, омесени с глина или в чист вид. При покупката на вердевас и хирономус от магазина обръщайте внимание на цвета им. Ярко-червеният цвят говори, че личинките са от водоеми с добри за развитието им условия или са грамотно развъдени изкуствено. Рибите предпочитат ярко-червените личинки. Тези личинки са активни целогодишно и са прекрасна храна за всички видове риби, преимуществено за придънните видове.

Има и още много други видове безгръбначни – дафния, босмина, хидорус, лентодора, артемия, стрекоза, циклоп и т.н. И всички те служат за храна на рибите през зимата. А през пролетно-летния период ролята им като източник на храна е още по-голяма. Накратко, ако сме наясно с какво и къде се хранят рибите, остава само да им предложим съответната стръв и… да ловим!

Източник: blog.ribomania.com

Виж повече на : ribari.net

 

Ако статията Ви е харесала може да я споделите:

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук